Olen Merike Rehepapp - tootedisainer, õppejõud ja koolitaja.

Koolituse üheks oluliseks määrajaks on koolitaja isik, kes loob suure osa koolituse kontekstist. Kes ta on, mida ta maailma asjadest arvab ning kuidas käsitleb ta pakutavaid koolitusteemasid laiemalt.

 

Haridusalaselt on minu õpingud seotud valdavalt Eesti Kunstiakadeemiaga, mille käigus omandasin BA (2004) ja MA (2012) kraadi tootedisaini erialal. Õpingute ajal, aastal 2002 oli mul võimalus täiendada ennast taanis, Koldingi disainikoolis tööstusdisaini erialal. Magistritööna valminud disainiõpik Disainispikker üldhariduskooli õpetajale, on juhatanud mind haridust disainima. Sellega seonduvalt alustasin 2017 aastal õpinguid Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris. Doktoritöö eesmärk on luua disainitööriistade kogumik õppekavade loomiseks ja läbiviimiseks. Töö praktiline osa on tihedalt seotud EKA disainiteaduskonna õppekavade arendamisega.

 

Tööalaselt on mu igapäevane elu enamjaolt seotud Eesti Kunstiakadeemiaga. Alustasin tootedisaini osakonna  assistendina, olin külalisdotsent ning hetkel juhin disainiteaduskonna MA ühisõppekava Disain ja rakenduskunst, mille alla kuuluvad tudengid erinevatest valdkondadest: graafiline, tekstiil, nahk, metall, keraamika, klaas ja mood. Koostöö nii rikkaliku valimiga on inspireeriv, arendav ja maailmapiire nihutav. Lisaks tudengitele on kolleegide loovus ja koostöövõime rikkalikuks allikaks.

 

Erialaselt on mu fookus esemeliselt disainilt pöördunud ruumi ja arhitektuursete väikevormide ning struktuuride poole. Näitena tooksin kaupluseketi Kodu&Kontor, millele oli vaja luua visuaalne identiteet ning sellest lähtuv sisekujundus kauplustele eesti linnades. Üle kõige meeldivad mulle mingitmoodi kiiksuga väljakutsed, kus tooksin välja ühe oma kliendi, kes pakub majutusteenust ning soovib selle tarvis ehitada väikest maja puu otsa. Tänu oma erialasele koolitusele, on tööpõld lai ja põnevaid võimalusi täis.

 

Koolitajana olen tegutsenud hetkest kui sündis Disainispikker (2012). Kuna õpik oli suunatud valdavalt mittedisaineritele, tekkis kohe vajadus koolituste järele, avamaks disaini tausta laiemalt. Missiooniks on saanud disainihariduse levitamine erialaõppest väljapoole. Sellega on kaasnenud koolitused käsitöölistele ja huvijuhtidele, õpetajatele ja õppejõududele.

Kaasaegne kontekst kuhu noored tööle suunduvad, esitab aga neile palju erialaga kaasnevaid nõudeid nö erialaga külgnevaid oskusi. Pikast nimekirjast toon välja kaks põhilist, esitlusoskused ja meeskonnatöö. Nii visuaalne, verbaalne kui suuline kommunikatsioon. Sellest on välja arenenud esinemisõpetuse kursus, mille käigus õpitakse tundma ja kasutama disainitööriistu, mis võimaldavad iseseisvalt oma esitlusoskusi arendada. Või efektiivne meeskonnatöö, kus on vaja tarkust nii efektiivse meeskonna komplekteerimiseks kui tõhususe saavutamiseks. Esitlus-ja meeskonnatöö oskusi olen lihvinud nii tudengite kui õppejõudude peal.

 

Doktorantuur on andnud mulle võimaluse uurida disainitööriistade kasutusvõimalusi hariduse planeerimisel ja läbiviimisel. Antud teema kaudu on mul õnn olnud tutvuda lähemalt taani disaini-ja ärikooliga Kaospilot. Olen läbinud tänaseks kaks koolitust ning saanud oma doktoritöö juhendajaks ühe Kaospiloti juhtfiguuridest Simon Kavanagh'i. Erinevalt välismaailmast, on teema eestis alles kanda kinnitamas ning põnevat materjali uurimiseks ja arendamiseks jagub.

 

Kirg ja huviala on mul ehitamine. See on elustiil ja sõltuvus. Midagi, mille peale lähevad mu silmad ka kinnises asendis särama. Ja seda mitte vaid paberil vaid ikka saag ühes ja akutrell teises käes. Naljaga pooleks on see kvaliteetaeg oma abikaasaga.

 

Isiklikult olen õnnelikus abielus Teeduga ning koosveedetud aastaid on meil lihtne lugeda, kuna laulatus toimus kaks päeva enne augustiputši. Meie meeskond on sama vana kui teine vabariik. Meil on kaks poega ja üks pesamunast tütar.

 

 

“Ilma kontekstita kaotavad sõnad ja teod igasuguse mõtte.”

Gregory Bateson